Followers

Saturday, October 16, 2010

~ Kata Nama ~


DEFINISI KATA NAMA
Kata Nama ialah perkataan yang boleh menjadi unsur inti bagi binaan frasa nama dan lazimnya menamakan orang, haiwan, tempat, benda atau konsep
Kata Nama dikelompokkan kepada tiga kumpulan iaitu :
  1. Kata Nama Khas
  2. Kata Nama Am
  3. Kata Ganti Nama
a. KATA NAMA KHAS
Mendukung kepada makna rujukan khusus pada sesuatu nama orang, haiwan, benda, perbadanan (institusi), undang-undang, bangsa, pangkat dan sebagainya. Kata nama ini terdiri daripada:

i. Kata Nama Khas Hidup -  terdiri daripada perkataan yang merujuk manusia dan bukan manusia
ii. Kata Nama Khas Bukan Hidup - terdiri daripada perkataan yang merujuk benda-benda yang khusus 
                                                        tetapi tidak hidup.

b. KATA NAMA AM

Terdiri daripada kata nama am:
i.Hidup           - manusia
                      - bukan manusia
ii.Tak Hidup   - terdiri daripada perkataan yang merujuk institusi bersifat tidak hidup dan dikenalpasti  
                        melalui perkataan 'daripada' dan 'kepada'.

c. KATA GANTI NAMA

Merupakan perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. Dibahagikan kepada dua golongan kecil iaitu:
i. Kata Ganti Nama Tunjuk             - perkataan yang menjadi pengganti perkataan kata nam dan 
                                                          pendukung maksud menunjukkan benda atau perkara yang 
                                                          ditunjuk.(ini, itu, sana, situ).

ii. Kata Ganti Nama Diri               - terdiri daripada 2 golongan iaitu kata ganti nama diri tanya dan kata 
                                                       ganti nama diri orang.No comments:

Post a Comment

Kata Saya...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...